×

Program niemerytoryczny podczas
42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego
i Traumatologicznego

20.09.2018 r.

17:00 – 17:30 Koncert powitalny – trzy występy solistów

17:30 – 18:30 Część oficjalna

18:30 – 19:00 Występ Małopolskiej Orkiestry Kameralnej z panią dyrygent Joanną Ślusarczyk

19:00 – 20:00 Poczęstunek

* Występy artystyczne nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Są one finansowany ze środków własnych Organizatora

21.09.2018 r.

20:00 Kolacja towarzyska w „Starej Zajezdni” niefinansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych
w INFARMIE.

* Podczas kolacji wystąpi zespół klezmerski oraz DJ.
Kolacja jest dodatkowo płatna przez wszystkich uczestników, a jej koszt wynosi 200,00 zł.
Planowane zakończenie kolacji jest na godz. 1:00.
OTWARCIE ZJAZDU

TEMATYKA

DO ZJAZDU POZOSTAŁO:

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

 • Aloplastyka stawów – aktualny stan i nowe kierunki
 • Zapalenia kości, stawów i tkanek miękkich narządu
 • Urazy kręgosłupa wysoko i niskoenergetyczne

O zjeździe

PROF. DR HAB. N. MED. MACIEJ TĘSIOROWSKI

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Szanowni Państwo;
Koleżanki i Koledzy

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Katedry Ortopedii, Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Komitatu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do Krakowa na 42 Zjazd Naukowy naszego Towarzystwa w dniach 20-21-22.09.2018.

Tematyka Zjazdu to:

 • Aloplastyka stawów – aktualny stan i nowe kierunki
 • Zapalenia kości, stawów i tkanek miękkich narządu ruchu
 • Urazy kręgosłupa wysoko i niskoenergetyczne.

Zjazd odbędzie się w Centrum Kongresowym (ICE) zlokalizowany w centrum Krakowa, w niewielkiej odległości od Wawelu. W imieniu swoim i komitetu organizacyjnego serdecznie Państwa zapraszam. 

Z poważaniemProf. dr hab. n. med. Maciej Tęsiorowski

Program zjazdu


17.00  - Posiedzenie Zarządu Głównego PTOiTr,
Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Jagiellońska 15, 31-010 Kraków

Sala Audytoryjna

8:30 - 8:40
Powitanie uczestników Zjazdu
przez Prof. Marka Syndera i Prof. Macieja Tęsiorowskiego

8:40 - 9:00
Wystąpienie Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Nowakowskiego - 90 lat czasopisma "Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska"

Sala Audytoryjna

Sala Teatralna

Sala Kameralna

09:00 - 11:00

Sesja I - Nowoczesna aloplastyka

09:00 - 11:00

Sesja I - Zapalenia w obrębie narządu ruchu

09:00 - 11:00

Sesja satelitarna


Polskie Towarzystwo Artroskopowe
Artroskopia w wczesnych zmianach zwyrodnieniowych stawu biodrowego
Moderatorzy:
Marcin Domżalski
Łukasz Luboiński

09:00 - 09:15 Aloplastyka stawu ramiennego - stan obecny i przyszłość
Leszek Romanowski
09:00 - 09:15 Powikłania infekcyjne endoprotezoplastyki stawu biodrowego – jak ja to widzę?
Jarosław Czubak
09:00 - 09:15 Etiologia choroby zwyrodnieniowej biodra
Marcin Domżalski
09:15 - 09:30 Aloplastyka stawu ramiennego - mój punkt widzenia
Maciej Piotrowski
09:15 - 09:30 Powikłania infekcyjne endoprotezoplastyki stawu biodrowego – historia kołem się toczy
Kazimierz Rąpała
09:15 - 09:30 Wskazania do artroskopii biodra - kiedy artroskopia ma szanse powodzenia?
Tomasz Pardala
09:30 - 11:00 Prezentacje naukowe
dyskusja
09:30 - 11:00 Prezentacje naukowe
dyskusja
09:30 - 09:45 Planowanie
i diagnostyka obrazowa w artroskopii biodra

Juliusz Dec, Mariusz Smolik
09:45 - 10:00 FAI cam i pincer czy już zmiany zwyrodnieniowe- gdzie jest granica?
Tomasz Piontek
10:00 - 10:15 Co widać, co można naprawić
w biodrze zwyrodnieniowym?

Łukasz Paczesny
10:15 - 10:30 Uszkodzenia obrąbka – jego naprawa. Czy to ma sens?
Łukasz Luboiński
10:30 - 10:45 Uszkodzenia chrząstki
i jej naprawa w wczesnych zmianach zwyrodnieniowych

Jacek Mazek
10:45 - 11:00 Artroskopia biodra w zmianach zwyrodnieniowych- efekty
i rezultaty

Michał Śledzik
11:00 - 11:30

Przerwa kawowa

Sala Audytoryjna

Sala Teatralna

Sala Kameralna

11:30 - 13:30

Sesja II - Nowoczesna aloplastyka

11:30 - 13:30

Sesja II - Zapalenia w obrębie narządu ruchu

11:30 - 13:30

Sesje satelitarna
Oddziałów i Sekcji PTOiTr

11:30 - 11:45 Aloplastyka stawu łokciowego - stan aktualny, zadania na przyszłość
Stanisław Pomianowski
11:30 - 11:45 Jednoetapowa rewizja w infekcyjnym powikłaniu endoprotezoplastyki stawu biodrowego
Ireneusz Babiak
   
11:45 - 12:00 Alopastyka stawu biodrowego
w trudnych przypadkach
Marek Synder
11:45 - 12:00 Dwuetapowa rewizja w infekcyjnym powikłaniu endoprotezoplastyki stawu biodrowego
Andrzej Sionek
   
12:00 - 13:15 Prezentacje naukowe
dyskusja
12:00 - 13:15 Prezentacje naukowe
dyskusja
   
13:15 - 13:30 Duże zabiegi operacyjne bez transfuzji – czy to możliwe? Rola suplementacji lekami zawierającymi żelazo w praktyce ortopedycznej
Wojciech Marczyński
13:15 - 13:30 Obrzęk pooperacyjny i pourazowy – czy leczyć i jak leczyć"
Bogdan Koczy

   
13:30 - 14:30

Lunch

Sala Audytoryjna

Sala Teatralna

Sala Kameralna

14:30 - 16:30

Sesja III - Nowoczesna aloplastyka

14:30 - 16:30

Sesja III - Zapalenia w obrębie narządu ruchu

14:30 - 16:30

Sesja satelitarna

Sekcja ortopedii dziecięcej,

Moderatorzy:
Szymon Pietrzak, Barbara Jasiewicz

14:30 - 14:45 Aloplastyka stawu skokowego - stan obecny i perspektywy na kolejne lata
Bogdan Koczy
14:30 - 14:45 Powikłania infekcyjne endoprotezoplastyki stawu kolanowego – jak ja to widzę?
Julian Dutka
14:30 - 14:50 Zwichnięcie rzepki u dzieci i młodzieży - sposób postępowania,
R. Lebiedziński, Ł. Lipiński,
M. Synder, A. Grzegorzewski (Łódź)
14:45 - 15:00 Aloplastyka stawu skokowego - mój punkt widzenia
Andrzej Komor
14:45 - 15:00 Diagnostyka infekcji po „udanej” endoprotezoplastyce stawu kolanowego: w co wierzę, a w co nie wierzę
Jerzy Białecki
14:50 - 15:00 dyskusja
15:00 - 16:30 Prezentacje naukowe
dyskusja
15:00 - 16:30 Prezentacje naukowe
dyskusja
15:00 - 15:20 Nowoczesne leczenie wad wrodzonych kończyn dolnych u dzieci
T. Kotwicki, M. Jóźwiak,
M. Shadi, P. Koczewski,
M. Walczak, P. Janusz (Poznań)
15:20 - 15:30 dyskusja
15:30 - 15:50 Obrażenia chrząstki nasadowej - diagnostyka, następstwa, leczenie.
Sz. Pietrzak (Otwock)
15:50 - 16:00 dyskusja
16:00 - 16:20 EOS -skolioza o wczesnym początku, aktualny stan wiedzy.
T. Potaczek, B. Jasiewicz,
S. Duda, M. Tęsiorowski (Zakopane)
16:20 - 16:30 dyskusja

 

Allo i ksenografty w chirurgii łąkotek stawu kolanowegoJuliusz Dec​Allo i ksenografty w chirurgii łąkotek stawu kolanowegoJuliusz Dec​

Sala Audytoryjna

Sala Teatralna

Sala Kameralna

09:00 - 11:00

Sesja IV - Nowoczesna aloplastyka

09:00 - 11:00

Sesja I - Urazy kręgosłupa

09:00 - 11:00

Sesja satelitarna


Polskie Towarzystwo Artroskopowe


Osteotmie kończyny dolnej
Moderatorzy:
Wojciech Widuchowski
Konrad Słynarski

09:00 - 09:15 Aloplastyka w obrębie stawów stopy - stan aktualny, co nas czeka w kolejnych latach
Łukasz Kołodziej
09:00 - 09:15 Epidemiologia złamań kręgosłupa, rejestr
Maciej Tęsiorowski
 09:00 - 09:15 Wskazania do osteotomii kończyny dolnej
Tomasz Piontek
09:15 - 09:30 Aloplastyka w obrębie stawów stopy - mój punkt widzenia
Artur Gądek
09:15 - 09:30 Klasyfikacja złamań kręgosłupa
Tomasz Potaczek
09:15 - 09:30  Co możemy uzyskać- kiedy osteotomia kiedy proteza?
Juliusz Dec
09:30 - 11:00 Prezentacje naukowe
dyskusja
09:30 - 11:00 Prezentacje naukowe
dyskusja
09:30 - 09:45  Planowanie osteotomii kończyny dolnej
Michał Drwięga
09:45 - 10:00 Osteotomie kości udowej DFO wskazania i technika
Jerzy Cholewiński
10:00 - 10:15 Osteotomie kości piszczelowej HTO wskazania i technika
Maciej Pawlak, Michał Borys
10:15 - 10:30 Osteotomie rotacyjne około kolanowe
Łukasz Luboiński
 10:30 - 10:45 Z artroskopią czy bez? Rola osteotomii w leczeniu niestabilności kolana
Konrad Słynarski
 10:45 - 11:00 Osteotomia w kolanie pourazowym
Rafał Kamiński
11:00 - 11:30

Przerwa kawowa

Sala Audytoryjna
Alloplastyka stawów

Sala Teatralna
Urazy kręgosłupa wysoko i niskoenergetyczne

Sala Kameralna

11:30 - 13:30

Sesja V - Nowoczesna aloplastyka

11:30 - 13:30

Sesja II - Urazy kręgosłupa

11:30 - 12:30 Sesja I PFAS
Prowadzący:
Marek Napiontek
Andrzej Mioduszewski
11:30 - 11:45 Aloplastyka stawu kolanowego po wcześniejszych zabiegach
Jacek Kowalczewski
11:30 - 11:45 Złamania odcinka szyjnego, dostęp przedni
Paweł Baranowski
11:30 - 11:40 Złamanie V kości śródstopia - kiedy operować?
Barbara Czasławska
11:45 - 12:00 Aloplastyka połowicza stawu kolanowego czy osteotomia?
Julian Dutka
11:45 - 12:00 Złamania odcinka szyjnego, dostęp tylny
Marek Paściak
11:40 - 11:50 Uszkodzenie w obrębie stawu Lisfranca - repozycja i zespolenie czy pierwotna artrodeza?
Przemysław Łaganowski
12:00 - 13:30 Prezentacje naukowe
dyskusja
12:00 - 13:30 Prezentacje naukowe
dyskusja
11:50 - 12:00 Ostre skręcenie stawu skokowego - leczenie zachowawcze jako postępowanie z wyboru?
Tomasz Bienek
12:00 - 12:10

Moje spojrzenie na złamanie kości piętowej - leczenie zachowawcze,  zespolenie a może pierwotna artrodeza?
Mirosław Falis

12:10 - 12:30 Dyskusja
12:30 - 13:30 Sesja II PFAS
Prowadzący:
Łukasz Kołodziej
Bogusław Sadlik
12:30 - 12:40 Ostre zerwanie ścięgna Achillesa - czy jest miejsce dla postępowania zachowawczego?
Andrzej Boszczyk
12:40 - 12:50 Złamanie krawędzi tylnej piszczeli - zespalać czy nie?
Wojciech Ambroży
12:50 - 13:00 Uszkodzenie więzadła trójgraniastego - kiedy operować?
Maciej Jackowiak
13:00 - 13:10 Najczęściej przeoczone
i nierozpoznawane złamania
w obrębie stopy i stawu skokowo-goleniowego - jak uniknąć pomyłek
Henryk Liszka
13:10 - 13:30 Dyskusja
13:30 - 14:30

Lunch

Sala Audytoryjna
Alloplastyka stawów

Sala Teatralna
Urazy kręgosłupa wysoko i niskoenergetyczne

Sala Kameralna

14:30 - 16:30

Sesja VI - Nowoczesna aloplastyka

14:30 - 16:30

Sesja III - Urazy kręgosłupa

14:30 - 16:30

Sesje satelitarne
Oddziałów i Sekcji PTOiITr

14:30 - 14:45 Zalecam stosowanie profilaktyki - zakrzepowej po aloplastyce pierwotnej stawu biodrowego
Dariusz Chmielewski
14:30 - 14:45 Złamania przejścia piersiowo - lędźwiowego, dostęp tylny
Piotr Kłosiński
14:30 - 14:45 Współczesne metody leczenia uszkodzeń więzadłowych stawu kolanowego
Jacek Kruczyński
14:45 - 15:00 Czy LMWH powinna być zawsze zalecana w profilaktyce p-zakrzepowej po aloplastyce stawów?
Jacek Kowalczewski
14:45 - 15:00 Złamania przejścia piersiowo - lędźwiowego, dostęp przedni
Tomasz Niedźwiecki
 14:45 - 15:00 Wewnątrz-zewnątrz stawowa rekonstrukcja ACL - kiedy i jak?
Paweł Skowronek, Julian Dutka
15:00 - 16:30 Prezentacje naukowe
dyskusja
15:00 - 16:30 Prezentacje naukowe
dyskusja
 15:00 - 15.15  Allo i ksenografty w chirurgii łąkotek stawu kolanowego
Juliusz Dec
 15:15 - 15.30  Skuteczność napraw ogniskowych uszkodzeń chrząstki stawowej kolana
Krzysztof Gawęda, Marta Tarczyńska
 15:30 - 15.45 Dysplazja stawu rzepkowo-udowego - zabiegi kostne
w rekonstrukcji stawu
Andrzej Solecki
 15:45 - 16.00 Powikłania po zabiegach artroskopowych stawu kolanowego
 Michał Skowronek, Łukasz Dutka, Julian Dutka
 16:00 - 16.15 Postępowanie w infekcji po rekonstrukcji ACL
Prof Jacek Kruczyński
 16:15 - 16.30  Endoprotezoplastyka stawu kolanowego z użyciem protezy przednio i tylno
stabilizowanej (Journey BCS) - ocena stabilności funkcjonalnej
Juliusz Dec
   Dyskusja

Sala Audytoryjna

17:00
Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze PTOiTr

 

Pierwszorazowe zwichnięcie stawu ramiennego – wyniki ankiety PTBŁ i opracowanie konsensusu postępowania​

Sala Audytoryjna

Sala Teatralna

Sala Kameralna

09:00 - 11:00

Sesja IV - Zapalenia w obrębie narządu ruchu

09:00 - 11:00

Sesja IV - Urazy kręgosłupa

09:00 - 11:00

Sesja satelitarna

Sekcja Chirurgii Barku i Łokcia

09:00 - 09:15 Powikłania infekcyjne po leczeniu złamań - jak to widzę ? Wpływ rodzaju zespolenia na ryzyko powikłań infekcyjnych
Krzysztof Kwiatkowski
09:00 - 09:15 Złamania patologiczne w chorobie nowotworowej, opcje leczenia
Grzegorz Guzik
09:00 - 09:15 Powikłania infekcyjne w alloplastyce stawu ramiennego
Piotr Ogrodowicz 
09:15 - 09:30 Postęp w leczeniu powikłań: aktualne możliwości rekonstrukcji kości i stawów
Adam Czwojdziński
09:15 - 09:30 Leczenie niskoenergetycznych złamań kręgosłupa w osteoporozie
Daniel Zarzycki
09:15 - 09:30 Powikłania infekcyjne w artroskopii rekonstrukcyjnej stawu ramiennego
Błasiak
09:30 - 09:45 Naturalne i wspomagane sposoby gojenia zakażonej kości zbitej
Edward Warda, Jacek Kopacz
09:30 - 09:45 Złamania kręgosłupa w reumatologii
Robert Gasik
09:30 - 09:45 Czynniki ryzyka w infekcjach barku
Bartłomiej Kordasiewicz, Maciej Kiciński, Konrad Małachowski 
09:45 - 10:00 Spondylodiscitis: diagnostyka
i zasady postępowanie - literatura
i doświadczenia kliniczne
Marcin Tyrakowski
09:45 - 11:00  Prezentacje naukowe 
dyskusja
09:45 - 10:00 Dyskusja
10:00 -11:00  Prezentacje naukowe
dyskusja
10:00 - 10:20 Pierwszorazowe zwichnięcie stawu ramiennego – wyniki ankiety PTBŁ
i opracowanie konsensusu postępowania
Robert Pełka 
10:20 - 10:30 Postępowanie w powikłanych zwichnięciach stawu ramiennego
Maciej Pawlak
10:30 - 10:40  Tylne zaklinowane zwichnięcie stawu ramiennego
Piotr Kominiak 
10:40 - 10:50  Postępowanie w leczeniu niestabilności stawu ramiennego
z współistniejącymi ubytkami kostnymi
Roman Brzóska 
10:50 - 11:00 Dyskusja
11:00 - 11:30

 przerwa kawowa

Sala Audytoryjna

Sala Teatralna

Sala Kameralna

11:30 - 13:00

Sesja V - Zapalenia w obrębie narządu ruchu

11:30 - 13:00

Sesja V - Urazy kręgosłupa

11:30 - 13:00

Sesja studenckich Kół Naukowych Ortopedii i Traumatologii

11:30 - 11:45 Czy istnieje problem powikłań infekcyjnych w ortopedii i traumatologii dziecięcej? Jak uniknąć powikłań infekcyjnych u dzieci
Grzegorz Kandzierski
11:30 - 11:45 Złamania zastarzałe – skutki i wytyczne postępowanie
Rafał Pankowski
   
11:45 - 12:00 Rekonstrukcja kości i stawów jako leczenie następstw infekcji kości rosnących
Szymon Pietrzak
11:45 - 12:00 Rola sterydów w leczeniu OURK- plusy i minusy
Grzegorz Miękisiak
   
12:00 - 13:00 Prezentacje naukowe
dyskusja
12:00 - 13:00 Prezentacje naukowe
dyskusja
   

Sala Audytoryjna

13:00 - 14:00 Podsumowanie tematów Zjazdu, ewentualne zalecenia
Ceremonia wręczenia nagród
Prof. Marek Synder, Prof. Jarosław Czubak, Prof. Maciej Tęsiorowski, Prof. Leszek Romanowski
Uroczyste Zakończenie 42 Zjazdu PTOiTr
14:00 - 15:00

Lunch

 

Opłaty


  Rejestracja do:

31.03.2018 r.

Rejestracja po:

31.03.2018 r.

Uczestnicy, którzy są członkami Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego i mają opłacone składki

1 000,00 zł brutto

1 200,0 zł brutto

Uczestnicy, którzy nie są członkami Towarzystwa Ortopedyczengo i Traumatologicznego lub nie mają opłaconych składek

1 300,00 zł brutto

1 500,00 zł brutto

Rezydenci

500,00 zł brutto

600,00 zł brutto

Przedstawiciele firm

1 000,00 zł brutto

1 300,00 zł brutto

 

Opłata zjazdowa dla Uczestników zawiera: wejście na wykłady, materiały konferencyjne, lunche, przerwy kawowe
i poczęstunek w dniu 20.09.2018 r.

Kolacja Towarzyska w Starej Zajezdni w dniu 21.09.2018 w cenie 200 zł od osoby.
Podczas kolacji przewidujemy występ zespołu klezmerskiego oraz DJ’a.
Część niemerytoryczna Uroczystego Otwarcia Zjazdu oraz kolacja towarzyska nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI:

Komitet Naukowy

Urazy kręgosłupa
wysoko
i niskoenergetyczne.

PROF. DR HAB. N. MED. MACIEJ TĘSIOROWSKI

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO


Członkowie:

 • Prof. dr hab. n. med. Robert Gasik
 • Prof. dr hab. n. med. Maciej Głowacki
 • Dr n. med. Piotr Kłosiński
 • Dr n. med. Dariusz Larysz
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mazurkiewicz
 • Dr n. med. Tomasz Niedźwiecki
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski
 • Dr hab. n. med. Rafał Pankowski
 • Dr n. med. Marek Paściak
 • Dr n. med. Tomasz Potaczek
 • Prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki

Aloplastyka stawów - aktualny stan
i nowe kierunki.

PROF. DR HAB. N. MED. MAREK SYNDER

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO


Członkowie:

 • Dr hab. n. med. Jan Blacha
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz
 • Prof. dr hab. n. med. Julian Dutka
 • Prof. dr hab. n. med. Szymon Dragan
 • Dr hab. n. med. Jacek Gagała
 • Prof. dr hab. n. med. Bogdan Koczy
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
 • Dr hab. n. med. Piotr Kozłowski
 • Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk
 • Prof. dr hab. n. med.Wojciech Marczyński
 • Dr hab. n. med. Wojciech Strzyżewski

Zapalenia kości, stawów
i tkanek miękkich narządu ruchu.

PROF. DR HAB. N. MED. JAROSŁAW CZUBAK

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO


Członkowie:

 • Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Babiak
 • Dr n. med. Jerzy Białecki
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Kaczmarczyk
 • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kandzierski
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
 • Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk
 • Dr n. med. Szymon Pietrzak
 • Prof. dr hab. n. med. Janusz Płomiński
 • Dr n. med. Andrzej Sionek
 • Prof. dr hab. n med. Marek Synder

Sesja e-posterów
PROF. DR HAB. N. MED. LESZEK ROMANOWSKI 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU E-POSTERÓW


Członkowie:

 • Dr n. med. Piotr Czarnecki
 • Prof. dr hab. n. med. Edward Golec
 • Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak
 • Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mazurek
 • Prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński

Komitet Organizacyjny

PROF. DR HAB. N. MED MACIEJ TĘSIOROWSKI

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO


Członkowie:

 • Prof. dr hab. n. med. Julian Dutka
 • Dr n. med. Barbara Jasiewicz
 • Dr n. med. Piotr Kłosiński
 • Dr n. med. Tomasz Potaczek
 • Dr n. med. Tomasz Sorysz

Komitet Honorowy


Członkowie:

 • Jacek Krupa
  Marszałek Województwa Małopolskiego

 • Jacek Majchrowski
  Prezydent Miasta Krakowa

 • prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
  Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
  Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

 • Prof. dr hab. Maciej Małecki
  Dziekan Wydziału Lekarskiego
  Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Collegium Medicum

Zakwaterowanie

Q Hotel Plus***

Adres:
ul. Wygrana 6,
30-311 Kraków

Q Hotel Kraków to trzygwiazdkowy, nowoczesny obiekt z wyposażeniem o wysokim standardzie i nowoczesnym, klimatycznym i przytulnym wnętrzu. Hotel zlokalizowany jest w biznesowej części miasta z dogodnym dojazdem do lotniska i autostrady A4 oraz do obwodnicy Krakowa.

Hotel oferuje bezpłatne WiFi, a wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację. Dostępny jest w nich także czajnik elektryczny, w łazience znajduje się suszarka do włosów.

W hotelu Q Kraków znajduje się całodobowa recepcja i restauracja. Na miejscu dostępna jest też przechowalnia bagażu. Obiekt posiada parking.

Odległość od Centrum Kongresowe ICE: 150 m (pieszo 2 min)
Odległość od Dworca PKP: 3,2 km (tramwajem 15 min)

Cena pokoju jednoosobowego: 520,00 zł
Cena pokoju dwuosobowego: 580,00 zł

Hotel Mercure Kraków Stare Miasto****

Adres:
Pawia 18b,
31-154 Kraków

Mercure Kraków Stare Miasto znajduje się w Krakowie, obok centrum handlowego Galeria Krakowska i 300 metrów od Bramy Floriańskiej. Hotel dysponuje 198 stylowymi pokojami, strzeżonym parkingiem, salą fitness i WiFi.

Hotelowa winiarnio-restauracja Winestone oferuje szeroki wybór win zcałego świata i niekonwencjonalne menu.

Odległość od Centrum Kongresowe ICE: 3,2 km (tramwajem 15 min)
Odległość od Dworca PKP: 200 m (pieszo 5 min)

Cena pokoju jednoosobowego: 580,00 zł
Cena pokoju dwuosobowego: 610,00 zł

Hotel Ibis Kraków Stare Miasto***

Adres:
ul. Pawia 15,
31-154 Kraków

Ibis Kraków Stare Miasto usytuowany jest w samym sercu miasta, nieopodal dworca kolejowego Kraków Główny. Oferta hotelu obejmuje zakwaterowanie w pokojach z klimatyzacją i łazienką. Rynek Główny oddalony jest od hotelu o 700 metrów.

Pokoje w hotelu Ibis Kraków Stare Miasto wyposażone są w telefon, szafę i telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów telewizji satelitarnej. Wnętrza pokoi wykończone zostały w ciepłych, jasnych barwach. W pokojach znajduje się również łazienka z suszarką do włosów.

Hotel zaprasza Gości na śniadania w formie bufetu i inne posiłki serwowane w restauracji Open Pasta & Grill. Hotelowy bar oferuje rozmaite napoje.

Odległość od Centrum Kongresowe ICE: 3,2 km (tramwajem 15 min)
Odległość od Dworca PKP: 200 m (pieszo 5 min)

Cena pokoju jednoosobowego: 350,00 zł
Cena pokoju dwuosobowego: 380,00 zł

Hotel Logos ***

Adres:

ul. Szujskiego 5
31-123 Kraków

Trzygwiazdkowy hotel Logos usytuowany jest w centrum Krakowa, zaledwie 9 minut spacerem od Rynku Głównego. Oferuje on klasycznie urządzone pokoje z bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu i telewizorem z płaskim ekranem.

Wszystkie pokoje w hotelu Logos utrzymane są w pastelowych kolorach i wyposażone zostały w minibar oraz telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej. Każdy pokój dysponuje również łazienką z prysznicem i suszarką do włosów. Do dyspozycji Gości jest woda mineralna oraz bezpłatny zestaw kosmetyków.

Gościom przysługuje bezpłatny wstęp do pobliskiego centrum fitness.

Śniadanie w formie bufetu serwowane jest codziennie rano w hotelowej restauracji.

Odległość od Centrum Kongresowe ICE: 2,6 km (autobusem 15 min)
Odległość od Dworca PKP: 2,9 km 1,6 km

Cena pokoju jednoosobowego: 360,00 zł
Cena pokoju dwuosobowego: 385,00 zł

Aparthotel Lwowska 1

Adres:
ul. Lwowska 1,
30-548 Kraków

Obiekt Lwowska 1 jest położony w Krakowie, 400 metrów od Muzeum Fabryka Schindlera. Oferuje on centrum spa oraz saunę. Na miejscu zapewniono prywatny parking.

Do dyspozycji Gości są klimatyzowane apartamenty, studia i pokoje z telewizorem i dostępem do kanałów satelitarnych. Niektóre z nich obejmują jadalnię i/lub balkon. Goście mają do dyspozycji lodówkę oraz czajnik. W każdym apartamencie, studiu i pokoju znajduje się łazienka z bezpłatnym zestawem kosmetyków, a w niektórych – aneks kuchenny z płytą kuchenną. We wszystkich pomieszczeniach można korzystać z bezpłatnego WiFi.

Na miejscu znajduje się restauracja oraz minimarket. Recepcja jest czynna przez całą dobę.

Odległość od Centrum Kongresowe ICE: 5 km (tramwajem 20 min)
Odległość od Dworca PKP: 3,5 km (tramwajem 15 min

Cena pokoju jednoosobowego: 335,00 zł
Cena pokoju dwuosobowego: 380,00 zł

Hotel Novotel Kraków Centrum ****

Adres:
ul. Tadeusza Kościuszki 5
30-105 Kraków

Hotel Novotel Kraków Centrum oddalony jest o 5 minut spacerem od Zamku Królewskiego na Wawelu i  10 minut spacerem od Rynku Głównego. Goście obiektu mają również do dyspozycji przestronne pokoje z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz zestawem do parzenia kawy i herbaty.

W barze Novo Square Lounge serwowane są rozmaite dania kuchni polskiej i międzynarodowej.

Pokoje w hotelu Novotel są klimatyzowane i zostały komfortowo urządzone. W każdym z nich znajduje się część wypoczynkowa oraz sejf. Z okien niektórych pokoi roztacza się widok na Wisłę. We wszystkich pokojach obowiązuje zakaz palenia.

Personel czynnej przez całą dobę recepcji oferuje usługi pralni i prasowania. Goście mogą korzystać z kompletnie wyposażonego centrum fitness i zrelaksować się podczas masażu i innych zabiegów pielęgnacyjnych.

Hotel oferuje kryty basen oraz saunę. Obiekt zapewnia prywatny parking.

Odległość od Centrum Kongresowe ICE: 1 km
Odległość od Dworca PKP: 4,3 km ( 15 minut tramwajem/autobusem)

Cena pokoju jednoosobowego: 500,00 zł
Cena pokoju dwuosobowego: 530,00 zł


Hotel Ibis Kraków Kraków Centrum**

Adres:
ul. Syrokomli 2,
30- 102 Kraków

Hotel Ibis Kraków Centrum jest położony nad brzegiem Wisły, w odległości 10 minut spacerem od krakowskiego Rynku Głównego i oferuje widok na rzekę oraz Zamek Królewski na Wawelu. Do dyspozycji Gości są ciche, przestronne pokoje z bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu. Codziennie rano serwowane jest obfite śniadanie.

Nowoczesne, klimatyzowane pokoje obejmują telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej i część wypoczynkową.

Spacer na Wawel zajmuje 4 minuty, a do dzielnicy Kazimierz – około 15 minut.

Goście mogą zjeść posiłek w hotelowej restauracji i zamówić drinka w całodobowym barze.

Hotel zapewnia kryty strzeżony parking oraz usługi czynnej przez całą dobę recepcji.

Odległość od Centrum Kongresowe ICE: 1,2 km
Odległość od Dworca PKP: 4,4 km ( 15 minut tramwajem/autobusem)

Cena pokoju jednoosobowego: 350,00 zł
Cena pokoju dwuosobowego: 380,00 zł

Hotel Ibis Budget Kraków Stare Miasto*

Adres:
ul. Pawia 11
31-154 Kraków

1-gwiazdkowy Hotel Ibis Budget Kraków Stare Miasto, położony jest w samym centrum Krakowa. Do dyspozycji gości jest 167 pokoi, jedno i dwuosobowych z łazienkami.

Na wyposażeniu każdego pokoju jest telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych. W łazienkach są prysznice. Na terenie całego obiektu możliwy jest bezprzewodowy dostęp do Internetu. Wliczone w cenę noclegu śniadanie podawane jest w formie bufetu. Na terenie hotelu znajdują się także automaty z przekąskami i napojami.

W czynnej całą dobę recepcji można skorzystać z przechowalni bagażu sejfu, usług concierge a także za dodatkową opłatą zamówić transfer z/na lotnisko.

Goście zmotoryzowani mogą skorzystać z płatnego parkingu lub garaży na miejscu. Na terenie obiektu akceptowany jest pobyt ze zwierzętami. Nieopodal hotelu znajduje się Dworzec Główny PKP.

Odległość od Centrum Kongresowe ICE: 4,4 km (20 minut tramwajem)
Odległość od Dworca PKP: 800m

Cena pokoju jednoosobowego: 229,00 zł
Cena pokoju dwuosobowego: 249,00 zł

Hotel Wyspiański***

Adres:
ul. Westerplatte 15
31-033 Kraków

Hotel Wyspiański położony jest zaledwie 5 minut spacerem od pięknego krakowskiego Rynku Głównego. Oferuje on zakwaterowanie w jasnych pokojach z telewizorem z dostępem do kanałów satelitarnych i nowoczesną łazienką z suszarką do włosów.

Wszystkie pokoje dysponują miejscem do pracy z telefonem, a niektóre są wyposażone w zestaw do parzenia kawy i herbaty. Na miejscu można korzystać z WiFi.

Każdego ranka w hotelowej restauracji serwowane jest śniadanie w formie bufetu. Lokal specjalizuje się w daniach kuchni polskiej i europejskiej. W obiekcie mieści się też bar, który zaprasza na drinki i przekąski.

Personel recepcji służy pomocą przez całą dobę. Może on zorganizować obsługę pokoju lub przechować rzeczy Gości w sejfie.

Odległość od Centrum Kongresowe ICE: 2,1 km (13 minut tramwajem)
Odległość od Dworca PKP: 1,4 km

Cena pokoju jednoosobowego: 279,00 zł
Cena pokoju dwuosobowego: 329,00 zł

Hotel B&B Kraków Centrum **

Adres:
ul. Monte Cassino 1
30-337 Kraków

Otwarty w 2018 roku hotel B&B Kraków Centrum to obiekt zlokalizowany w samym centrum Krakowa. Oryginalnie i funkcjonalnie zaprojektowany hotel oferuje 130 pokoi w tym pokoje rodzinne, śniadania oraz w pełni wyposażoną salę konferencyjną. Do dyspozycji gości są również miejsca parkingowe w podziemnym i naziemnym parkingu.
Wszystkie nowocześnie zaaranżowane pokoje w hotelu B&B Kraków Centrum wyposażone są w wygodne łóżka, telewizor smart TV LCD, szybki bezpłatny Internet WIFI, miejsce do pracy oraz praktycznie urządzoną łazienkę.

Hotel B&B Kraków Centrum położony jest naprzeciwko Centrum Kongresowego ICE i zaledwie kilka minut od historycznego centrum Krakowa i dzielnicy Kazimierz. Takie usytuowanie hotelu B&B Kraków Centrum jest dogodne zarówno dla gości odwiedzających miasto w celach zawodowych jak i turystycznych.

Odległość od Centrum Kongresowe ICE: 200 m
Odległość od Dworca PKP: 5,5 km

Cena pokoju jednoosobowego: 295 zł./doba
Cena pokoju dwuosobowego: 340 zł./doba

Streszczenia


Uczestnicy 42 Zjazdu PTOiTr  będą mieli możliwość przedstawienia prac oraz opisów przypadków w postaci ustnych prezentacji lub plakatów zjazdowych (e-posterów).
Streszczenia powinny być wysłane poprzez formularz umieszczony na stronie Zjazdu

Należy określić kategorię tematyczną, do której należy zgłaszane streszczenie:

 • Aloplastyka stawów – aktualny stan i nowe kierunki
 • Zapalenia kości, stawów i tkanek miękkich narządu ruchu
 • Urazy kręgosłupa wysoko i niskoenergetyczne

W streszczeniu proszę podać: 

 • wszystkich autorów pracy
 • tytuł pracy (polski i angielski)
 • nazwę ośrodka, z którego pochodzi praca


Streszczenie (polskie i angielskie) nie powinno zawierać więcej niż 300 słów.
W streszczeniu pracy należy wyodrębnić cztery akapity zawierające krótki wstęp, materiał i metody, wyniki oraz wnioski. Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 10 słów lub wyrażeń kluczowych (polskie i angielskie)

Zasady pisania streszczeń dotyczą także sesji
E-posterów. Prezentacja e-posterów w formacie PDF.


Zgłaszane streszczenie nie może być uprzednio publikowane ani prezentowane.

Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 30.04.2018 r.
Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą lub faksem.

Każde zgłoszone streszczenie  zostanie poddane ocenie przez  recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego Zjazdu.  
Ocena recenzentów do dnia 17.06.2018 r.
Powiadomienie autorów  o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej zostanie przesłana osobom zgłaszającym do dnia 30.06.2017 r.

Prezentowane prace wyróżnione przez Komitet Naukowy  z danego tematu głównego  będą premiowane nagrodą pieniężną w wysokości 3 000 zł.,  a autorzy tych prac otrzymają dodatkowo dyplom okolicznościowy PTOiTr. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas Uroczystego Zakończenia Zjazdu w dniu 22.09.2018 r.

Regulamin konkursu 

Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie zjazdowej opłaty rejestracyjnej.

Patronat medialny:

Patronat honorowy:

Jacek Krupa

Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum

Sponsorzy

Srebrny sponsor

Brązowy sponsor


Wystawcy

Kontakt

Organizator:

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
ul. Lindleya 4,
02-013 Warszawa

Katedra Ortopedii, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji
Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
Prof. dr hab. n. med. Maciej Tęsiorowski

ul. Oswalda Balzera 15
34-500 Zakopane
Tel: +48 18 20 142 97
sekretariat@klinika.net.pl
Kontakt dla Uczestników:

Centrum Kongresowe Plus

ul. Tetmajera 35/14
34-500 Zakopane

Osoba do kontaktu:
Marta Brzeska
Tel: +48 18 20 20 221
Marta Brzeska
marta.brzeska@trip.pl
Kontakt dla Firm:

Centrum Kongresowe Plus

ul. Tetmajera 35/14
34-500 Zakopane

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Polakowska-Łyś
Tel: +48 18 20 20 217
Katarzyna Polakowska-Łyś
katarzyna.polakowska@trip.pl